Toegankelijkheid

Rijkswaterstaat wil dat iedereen alle informatie op deze website goed kan gebruiken. Daarom besteden we aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid.
Nieuwe content wordt altijd geplaatst op basis van de op dat moment geldende richtlijnen. Oude content en documenten (bijvoorbeeld pdf's) worden niet met terugwerkende kracht aangepast. Dit kost namelijk onevenredig veel tijd en geld. Uitgangspunt is dus dat alle informatie altijd gepubliceerd wordt volgens de op dat moment geldende richtlijnen.

 

Toegankelijkheidsverklaring

Het toegankelijkheidslabel van verkeersgegevens RWS-ON. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

 

Onderbouwing bij de toegankelijkheidsverklaring

De toegankelijkheidsverklaring voor deze website is opgesteld op basis van onderzoek door een onafhankelijk toetsingsbureau. De bevindingen hiervan zijn opgenomen in het meest recente onderzoeksrapport.

 

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken op deze website die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact met ons op.